درآمدی بر نظریة اعجاز عددی و ریاضی قرآن
33 بازدید
ناشر: انتشارات نسیم رضوان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
چکیده قرآن کریم برخوردار از وجوه مختلف اعجاز بیانی، تشریعی، علمی، اخبار غیبی، آفرینش‌های هنری و... می‌باشد. اما در عین حال عالمان و اندیشمندان قرآنی بر این باورند که وجوه اعجاز قرآن تنها منحصر به این وجوه نمی‌باشد و این راه به روی همه انسانها گشوده است تا با تدبر و تأمل بیشتر در قرآن وجوه دیگری از اعجاز آن را آشکار سازند. یکی از مباحثی که در قرن اخیر از سوی بعضی قرآن پژوهان مطرح شده است، نظریه «اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن» است. این نظریه که بیانگر نظم اعجاز گونه عددی و ریاضی قرآن است، برای اولین بار توسط دکتر رشاد خلیفه در سال 1972 میلادی (1351ش) مطرح گردید. طرح این نظریه مورد توجه و استقبال قرآن پژوهان قرار گرفت؛ به گونه‌ای که موارد بسیاری بر تحقیقات او افزوده شد، تا جایی که امروزه دهها کتاب و مقاله در این زمینه نوشته شده است . در این نوشتار بر آنیم تا این نظریه را در سه بخش: اعجاز عدد 19، حروف مقطعه و ارتباط با عدد 19 و تناسب در تکرار الفاظ قرآن مورد بررسی قرار داده و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظر نهایی در این زمینه را بیان نماییم. در پایان نیز به کتاب‌ها و مقالات نوشته شده در این موضوع اشاره می‌کنیم. کلید واژه‌ها: اعجاز قرآن، اعجاز عددی، نظم ریاضی قرآن، عدد 19، حروف مقطعه، تناسب در تکرار الفاظ قرآن، کتابشناسی اعجاز عددی قرآن